1 CPA được tính như thế nào?

Cập nhật ngày 09/09/2016
1 CPA (Cost per Action) được tính tùy vào từng chiến dịch, bạn có thể vào xem chi tiết 1 chiến dịch để xem cách tính 1 CV cho chiến dịch đó.