Dành cho advertiser

Hướng dẫn dành cho nhà cung cấp

Xin mời click vào link Đăng ký dành cho Nhà cung cấp, điền các thông tin cơ bản theo form đính kèm, nhân viên của Civi System sẽ liên lạc để tư vấn cho Quý công ty trực tiếp.

Dành cho nhà cung cấp

Đối với Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết), nhà cung cấp chỉ cần trả tiền cho người quảng cáo sau khi người dùng thực hiện hoàn chỉnh một hành vi có lợi cho doanh thu ( như mua hàng, sử dụng dịch vụ)