Hướng dẫn cho Advertiser

Xin mời click vào link Đăng ký dành cho Nhà cung cấp, điền các thông tin cơ bản theo form đính kèm, nhân viên của Civi  System sẽ liên lạc để tư vấn cho Quý công ty trực tiếp.

- Tài liệu hướng dẫn dành cho advertiser DOWNLOAD
 
- Tài liệu hướng dẫn cài đặt tracking tag DOWNLOADĐăng ký Advertiser
miễn phí