Công ty truyền thông đa phương tiện VTC

Cập nhật ngày 02/06/2015
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 
Tổng công ty VTC hoạt động chính trong các lĩnh vực Nội dung số, Thương mại điện tử, Dịch vụ Truyền hình, Viễn thông, Công nghệ thông tin... Trong quá trình hoạt động và không ngừng phát triển, Tổng công ty VTC đã khẳng định được vị thế của một Tổng công ty nhà nước đi đầu trong việc khai thác, ứng dụng có hiệu quả tiềm năng và sức mạnh hội tụ của các ngành: Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông và Công nghệ thông tin.