Hệ thống thanh toán cho các Affiliator vào ngày nào trong tháng?

Cập nhật ngày 09/09/2016
Hệ thống sẽ thanh toán cho các đối tác vào ngày 30 hàng tháng. Nếu ngày 30 của tháng đó vào thứ 7, hoặc Chủ nhật thì sẽ đẩy lùi thanh toán vào thứ 2 của tháng kế tiếp.