Làm thế nào để Affiliator nhận được mã quảng cáo ?

Cập nhật ngày 09/09/2016
Để nhận được mã quảng cáo bạn làm theo các bước sau:

-       Tạo liên kết với chiến dịch

-       Chọn chiến dịch để chạy.

-       Nhấn nút “Lấy Mã”, chọn một banner mà bạn muốn chạy và nhấn “Nhận mã” 

-       Sao chép mã nguồn và đặt nó trên trang web của bạn.