Làm thế nào để thêm nhiều trang web hơn?

Cập nhật ngày 09/09/2016
Bạn điều hướng đến trang Menu “danh sách media” và nhấn nút “Thêm mới website”.  Sau đó nhập tên website của bạn và các yêu cầu bắt buộc.