Big Update: Tính năng “tối ưu hóa ngân sách chiến dịch” trên Facebook

Big Update: Tính năng “Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch” trên Facebook

Tối ưu hóa ngân sách các chiến dịch trên Facebook

Để giải thích tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là gì ?

Nó giúp ích như thế nào và cách bắt đầu ra sao. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn…

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là gì?

Sử dụng việc tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, nhà quảng cáo trên Facebook đặt ngân sách ở cấp chiến dịch sau đó sẽ được tối ưu hóa để phân phối trên các nhóm quảng cáo để ưu tiên những người truy cập cao nhất.

Hãy ghi nhớ…

Thông thường, bạn đặt ngân sách hàng ngày hoặc toàn thời gian ở cấp độ nhóm quảng cáo.

Trong ví dụ trên, Facebook sẽ cố gắng chi 20 đô la mỗi ngày, bất kể hiệu suất.

Giả sử: Bây giờ bạn có một chiến dịch với ba bộ quảng cáo và bạn muốn chi tiêu 30 đô la. Bạn có thể chỉ định ngân sách như nhau:

  1. Bộ quảng cáo 1: 10 đô la
  2. Bộ quảng cáo 2: 10 đô la
  3. Bộ quảng cáo 3: 10 đô la

Nhà quảng cáo xác định phân phối đó, bất kể hiệu suất.

Khi sử dụng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, trước tiên bạn sẽ đặt ngân sách hàng ngày là 30 đô la cho chiến dịch. Sau đó, Facebook sẽ phân phối ngân sách đó để cung cấp kết quả tối ưu – dựa trên hiệu suất của từng bộ quảng cáo.

Đây là một ví dụ trực quan, từ Facebook:

Trong ví dụ này, nhà quảng cáo có thể chi tiêu 30 đô la để nhận được 10 chuyển đổi mà không cần tối ưu hóa ngân sách chiến dịch. Nhưng với nó, Facebook có thể phân bổ nhiều ngân sách hơn cho bộ quảng cáo thứ hai hoặc hiệu suất cao nhất.

Cụ thể:

  1. Bộ quảng cáo 1: 7 đô la
  2. Bộ quảng cáo 2: 18 đô la
  3. Bộ quảng cáo 3: 5 đô la

Trong trường hợp đó, chiến dịch sẽ dẫn đến 15 chuyển đổi.

Lưu ý rằng đây không phải là thử nghiệm phân tách. Facebook không chỉ đơn giản là tìm khách hàng tiềm năng và phân bổ tất cả ngân sách của bạn cho một nhóm quảng cáo. Họ chỉ phân phối nhiều ngân sách hoặc ít hơn dựa trên cách một nhóm quảng cáo đang hoạt động so với các bộ quảng cáo khác.

Rõ ràng, đây là một tính năng có lợi nhất khi chạy các chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo. Nó sẽ không có ý nghĩa đối với một nhóm quảng cáo duy nhất.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch: Cấp chiến dịch

Nếu bạn có tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, nó sẽ tự hiển thị như thế này ở cấp chiến dịch…

Nhấp vào nút thanh trượt để kích hoạt tính năng và “tối ưu hóa ngân sách trên các nhóm quảng cáo”.

Bạn sẽ có thể đặt ngân sách chiến dịch hàng ngày hoặc trọn đời khi bạn chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch…Ngân sách trọn đời có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ vượt quá số tiền đó trong suốt thời gian tồn tại của chiến dịch của bạn. Nếu bạn đặt ngân sách chiến dịch hàng ngày, bạn có thể chi tiêu nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền đó trên cơ sở hàng ngày, nhưng nó sẽ trung bình cho ngân sách hàng ngày đó.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch: Cấp độ nhóm quảng cáo

Vì bạn đặt ngân sách ở cấp độ chiến dịch khi sử dụng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, bạn không còn cần phải làm như vậy ở cấp độ tập quảng cáo…

Tuy nhiên, có thể bạn muốn kiểm soát nhiều hơn cách Facebook phân phối ngân sách của bạn. Nếu có, bạn có thể đặt tối thiểu / tối đa hàng ngày / tối đa.

Nhấp vào “Thêm giới hạn chi tiêu vào tập hợp quảng cáo này” để thực hiện điều đó…

Bạn có nên sử dụng Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch không?

Câu trả lời là ko có 1 câu trả lời nào chung cho tất cả mọi người và chúng ta nên thử xem nó có hiệu quả với bạn hay không.

Facebook cho biết rằng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là tốt nhất trong các điều kiện sau:

Đặt ngân sách cấp chiến dịch và có sự linh hoạt trong cách ngân sách được chi tiêu trên quảng cáo được đặt trong chiến dịch của họ.

Nhận được nhiều kết quả nhất có thể từ chiến dịch của họ.

Đơn giản hóa thiết lập chiến dịch và tiết kiệm thời gian bằng cách giảm số lượng ngân sách mà họ phải quản lý theo cách thủ công.

Vì vậy hãy nghiên cứu về chiến dịch của mình

Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được về tính năng “Tối ưu hóa ngân sách” của facebook từ đó tối ưu quảng cáo hiệu quả hơn!