Academy

Kinh nghiệm viết content NGHÌN ĐƠN từ publisher hàng đầu của Civi.vn

Sau quá trình hợp tác cùng Civi.vn, Publisher nào cũng sẽ nghiệm ra thứ tác động đến hiệu quả của bất cứ quảng cáo nào là CONTENT – NỘI DUNG. Dưới đây là những chia sẻ tâm huyết từ một Publisher giàu kinh nghiệm của Civi.vn. Chắc chắn bạn sẽ tìm ra được lối đi cho những chiến dịch kém hiệu quả của mình.

ĐUA TOP THÁNG 11 - VIÊN TIỂU ĐƯỜNG TĐ CARE

Đua top cùng chiến dịch "Viên tiểu đường TĐ Care"

ĐUA TOP THÁNG 10 - ĐUA TOP VI DIỆU THƯỞNG LỚN 40 TRIỆU

Chương trình đua top tháng 10 với chiến dịch 100540

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG GOOD SLEEP

Chương trình đua top tháng 7 với chiến dịch 100518

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG CLEENA

KẾ HOẠCH ĐUA TOP CHIẾN DỊCH 100512

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI VÀNG CÙNG GATECK1

Chương trình ĐUA TOP tháng 7 cùng chiến dịch Gateck1

ĐUA TOP THÁNG 7 - TĂNG TỐC GIẬT SHOCK 50 TRIỆU

Chương trình đua Top tháng 7 cùng chiến dịch Hoàn Xuân Thang

ĐUA TOP THÁNG 6 - [100461] KING OF MONTH - KINH QUA MỌI GIỚI HẠN

KẾ HOẠCH ĐUA TOP CỦA CHIẾN DỊCH 100461