Chương trình Đua Top

ĐUA TOP THÁNG 10 - ĐUA TOP VI DIỆU THƯỞNG LỚN 40 TRIỆU

Chương trình đua top tháng 10 với chiến dịch 100540

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG GOOD SLEEP

Chương trình đua top tháng 7 với chiến dịch 100518

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG CLEENA

KẾ HOẠCH ĐUA TOP CHIẾN DỊCH 100512

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI VÀNG CÙNG GATECK1

Chương trình ĐUA TOP tháng 7 cùng chiến dịch Gateck1

ĐUA TOP THÁNG 7 - TĂNG TỐC GIẬT SHOCK 50 TRIỆU

Chương trình đua Top tháng 7 cùng chiến dịch Hoàn Xuân Thang

ĐUA TOP THÁNG 6 - [100461] KING OF MONTH - KINH QUA MỌI GIỚI HẠN

KẾ HOẠCH ĐUA TOP CỦA CHIẾN DỊCH 100461

SIÊU BÃO DOANH THU - THƯỞNG LỚN LÊN TỚI 20 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT

Chương trình được áp dụng với chiến dịch “BỘT TÍA TÔ AKINA – ĐIỀU TRỊ BỆNH GOUT TẠI NHÀ HIỆU QUẢ”. Dự đoán sẽ là cơn bão Càn quét khủng khiếp nhất từ trước đến nay trên sàn Civi!