Chương trình Đua Top

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CUỐI NĂM: "THƯỞNG TẾT KỶ HỢI ĐÓN NĂM MỚI ĐẠI LỢI"

Để kết thúc năm cũ và chào đón một NĂM KỶ HỢI ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, Civi.vn tổ chức chương trình THƯỞNG TẾT cuối năm dành cho tất cả các Publisher đã và đang tham gia vào hệ thống với tiêu chí CHƠI LỚN THƯỞNG LỚN!

THÁNG 12 ĐƠN NỔ NHƯ PHÁO - TẾT VUI NHƯ BÃO CÙNG CHIẾN DỊCH HOT

Chương trình ĐUA TOP THÁNG 12 áp dụng với 3 chiến dịch đang gây BÃO trên sàn Civi với mức HOA HỒNG KHỦNG nay còn KHỦNG hơn

ĐUA TOP THÁNG 11 - VIÊN TIỂU ĐƯỜNG TĐ CARE

Đua top cùng chiến dịch "Viên tiểu đường TĐ Care"

ĐUA TOP THÁNG 10 - ĐUA TOP VI DIỆU THƯỞNG LỚN 40 TRIỆU

Chương trình đua top tháng 10 với chiến dịch 100540

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG GOOD SLEEP

Chương trình đua top tháng 7 với chiến dịch 100518

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG CLEENA

KẾ HOẠCH ĐUA TOP CHIẾN DỊCH 100512

ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI VÀNG CÙNG GATECK1

Chương trình ĐUA TOP tháng 7 cùng chiến dịch Gateck1

ĐUA TOP THÁNG 7 - TĂNG TỐC GIẬT SHOCK 50 TRIỆU

Chương trình đua Top tháng 7 cùng chiến dịch Hoàn Xuân Thang

ĐUA TOP THÁNG 6 - [100461] KING OF MONTH - KINH QUA MỌI GIỚI HẠN

KẾ HOẠCH ĐUA TOP CỦA CHIẾN DỊCH 100461