Mã chiến dịch 100705 SỨC HẤP DẪN KHÔNG THỂ CHỐI TỪ với hoa hồng 770 000VNĐ từ chiến dịch "Dây thìa canh VDL - Hỗ trợ hạ đường huyết"