Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy)

Cập nhật ngày 08/09/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") là công ty cung cấp dịch vụ Affiliate marketing.
Chúng tôi đảm bảo thực thi và duy trì việc bảo vệ các thông tin cá nhân, những thông tin có thể xác định cá nhân đó, theo các điều khoản dưới đây.

 1. Khi tiếp nhận thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ chỉ định giới hạn mục đích sử dụng các thông tin đó, và sẽ tiếp nhận thông tin cá nhân thực sự quan trọng để sử dụng cho mục đích đó.
 2. Trường hợp tiếp nhận thông tin cá nhân bằng văn bản trực tiếp từ chính cá nhân đó, chúng tôi sẽ tiếp nhận những thông tin cá nhân trong phạm vi thông tin cần thiết trên cơ sở thông báo trước đó như tên công ty chúng tôi, tên người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, liên hệ, mục đích sử dụng,…
 3. Việc sử dụng thông tin cá nhân được thực hiện trong phạm vi mục đích sử dụng mà cá nhân đó đã đồng thuận. Ngoài ra, để không xảy ra việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, chúng tôi sẽ thiết lập, thực thi các biện pháp đối phó cần thiết.
 4. Công ty chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị các biện pháp đối phó an toàn hợp lý để phòng ngừa cũng như khắc phục việc rò rỉ, mất mát hay thiệt hại thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi đang nắm giữ.
 5. Công ty chúng tôi sẽ sử dụng phương thức hợp lý để quản lý thông tin cá nhân, trừ trường hợp đặc biệt, nếu không có sự đồng thuận từ chính cá nhân đó, chúng tôi sẽ không cung cấp hay tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.
 6. Trường hợp công ty chúng tôi ủy quyền cho bộ phận bên ngoài xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện quản lý phù hợp các nghĩa vụ hợp đồng, không cung cấp hay làm rò rỉ thông tin cho bên thứ ba.
 7. Thắc mắc hay khiếu nại về việc bảo vệ thông tin cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
 8. Công ty chúng tôi đảm bảo tuân thủ các quy định và chỉ đạo của nhà nước, pháp luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.
 9. Công ty chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống quản lý liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, và thường xuyên định kỳ rà soát, cải tiến.

Ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2016
Ngày cập nhật gần nhất:ngày 1 tháng 9 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH
Chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Việt

Giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

Tất cả khiếu nại hay thắc mắc về hệ thống quản lý bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân, chính cá nhân đó vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ một cách nhanh nhất và phù hợp nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH
Địa chỉ : :Phòng 702, số 35 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
VTM Group Building
Form liên hệ tại đây:
https://civi.vn/lien-he.html

Về mục đích sử dụng thông tin cá nhân và các thông tin cá nhân được công khai.

1. Bên sử dụng thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH

2. Các nội dung liên quan đến mục đích sử dụng 「Thông tin cá nhân」

Mục đích sử dụng 「Thông tin cá nhân」bao gồm các nội dung sau:

1.1. Thông tin cá nhân của những người ứng tuyển vào công ty ( như sơ yếu lý lịch,..)

Được sử dụng để tiến hành các thủ tục tuyển dụng của người đó. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm với thông tin cá nhân của những người không đạt.

1.2. Thông tin cá nhân của nhân viên công ty chúng tôi ( như sơ yếu lý lịch,…)

Được sử dụng để tiến hành các thủ tục quản lý kế toán của chính người đó. Khi thu thập thông tin, công khai mục đích sử dụng và chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi mục đích sử dụng đó. Về thông tin cá nhân của nhân viên đã nghỉ hưu, chúng tôi sẽ trả lại cho chính người đó hoặc không chịu trách nhiệm với thông tin đó.

1.3. Thông tin chủ quảng cáo

Sử dụng cho các mục đích dưới đây:

 • 1) Gửi tài liệu hoặc hướng dẫn qua email.
 • 2) Liên hệ bằng điện thoại về mong muốn đến thăm doanh nghiệp…
 • 3) Đến thăm doanh nghiệp
  ※ Trước và sau khi thẩm tra trước hợp tác, tùy tình hình.
 • 4) Trả lời các thắc mắc ( Email, điện thoại)
 • 5) Đánh giá trước, thẩm định tín dụng.
 • 6) Mail thông báo kết quả đánh giá trước.
 • 7) Hướng dẫn hoặc tài liệu gửi qua đường bưu điện.
 • 8) Cấp lại mật khẩu
 • 9) Gửi email cập nhật tin tức
 • 10) Hướng dẫn chiến dịch, phiếu điều tra.
 • 11) Công khai thông tin để liên lạc giữa các bên khi có hành vi vi phạm hợp đồng, quy ước.
 • 12) Liên lạc liên quan đến hội thảo qua email.
1.4. Thông tin Affiliate site (Affiliate)

Sử dụng cho các mục đích dưới đây:

 • 1) Thẩm tra Affiliate site.
 • 2) Liên lạc thông báo kết quả thẩm tra và các thông báo khác.
 • 3) Cấp lại mật khẩu
 • 4) Liên lạc về việc đến đàm phán,…
 • 5) Trả lời các thắc mắc ( Email, điện thoại)
 • 6) Xác nhận chính người đó
 • 7) Gửi email cập nhật tin tức
 • 8) Hướng dẫn chiến dịch, phiếu điều tra.
 • 9) Xác nhận đăng nhập màn hình quản lý
 • 10) Gửi các thông tin như như tên site, URL site, nội dung site, người đại diện trên hợp đồng ( trình bày tên công ty khi đăng ký công ty ), số truy cập trung bình trong 1 ngày.
 • 11) Gửi email hoặc gửi hướng dẫn, sản phẩm, thư.
 • 12) Công khai thông tin để liên lạc giữa các bên khi có hành vi vi phạm hợp đồng, quy ước.
 • 13) Thanh toán hoa hồng
 • 14) Liên lạc liên quan đến hội thảo qua email.
1.5. Thắc mắc liên quan đến dịch vụ Affiliate

Sử dụng cho các mục đích dưới đây:

 • 1) Thông báo đăng ký hội thảo
 • 2) Gửi hướng dẫn hoặc tài liệu qua mail
 • 3) Gửi mail cập nhật tin tức
 • 4) Hướng dẫn chiến dịch, phiếu điều tra qua email.

3. Các mục liên quan đến thủ tục thông báo mục đích sử dụng, công khai, chỉnh sửa nội dung, thêm bớt, tạm dừng sử dụng, xóa bỏ hoặc yêu cầu tạm dừng cung cấp cho bên thứ 3 các 「Thông tin cá nhân được công khai」

Chỉ định các thông tin cá nhân trở thành đối tượng được yêu cầu công khai của chính cá nhân đó.

Thông tin cá nhân được công khai là những thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi có quyền thực hiện các nội dung sau theo yêu cầu của chính cá nhân đó như công khai, chỉnh sửa nội dung, thêm hoặc bớt, tạm dừng sử dụng, xóa bỏ hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba.

・Phương thức yêu cầu công khai

Về yêu cầu công khai, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có quyền nhận dạng cá nhân đó.

4. Giải đáp thắc mắc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH

Địa chỉ : Phòng 702, số 35 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

VTM Group Building

Form liên hệ tại đây:
https://civi.vn/lien-he.html