ĐUA TOP THÁNG 6 - TÍCH SỐ TĂNG ĐIỂM THƯỞNG - HOA HỒNG CAO NGẤT NGƯỞNG

Cập nhật ngày 08/06/2018

TÍCH SỐ TĂNG ĐIỂM THƯỞNG - HOA HỒNG CAO NGẤT NGƯỞNG

Thời gian diễn ra chương trình: 01/06/2018 - 30/06/2018

Chương trình được áp dụng với :

1. Chiến dịch 100113- “Hoàn Xuân Thang - Điều trị bạc tóc, xấu máu”.
Điều kiện nhận thưởng: Đạt được ít nhất 50 đơn hàng thành công trong thời gian diễn ra chương trình, Hoa hồng sẽ được cộng thêm 30k/1 đơn hàng thành công. (Hoa hồng tăng thêm cho cả 50 đơn đầu tiên)
>>Link: http://bit.ly/Chiendich100113

2. Chiến dịch 100109- “Bột tía tô Akina - Điều trị bệnh gout hiệu quả”:
Điều kiện nhận thưởng: Với mỗi một đơn hàng thành công phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình, hoa hồng sẽ được cộng thêm 30k/1 đơn hàng thành công. 
>>>Link: http://bit.ly/chiendich100109

HOA HỒNG TĂNG VƯỢT MỨC - SUNG SỨC BỨT PHÁ DOANH THU