ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG CLEENA

Cập nhật ngày 17/07/2018

TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG CLEENA


Nội dung chi tiết:

Chương trình TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG với chiến dịch “100512 – Cleena Natural Slimming Gel - Gel tan mỡ” vô cùng hấp dẫn với 2 mức thưởng CỰC NÓNG:

Mức 1: Đạt từ 50 đơn đến dưới 100 đơn hàng thành công thưởng NÓNG 70 000vnđ/1 đơn hàng (tính từ đơn đầu tiên)

Mức 2: Đạt từ 100 đơn hàng thành công trở lên thưởng NÓNG 80 000VNĐ/1 đơn hàng (tính từ đơn đầu tiên)

Điều kiện nhận thưởng:

Bán được ít nhất 50 đơn hàng thành công trong thời gian diễn ra chương trình.

[Tất cả các đơn hàng phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình mà được duyệt thành công thì đều được chấp nhận]

Thời gian tính kết quả: 15.07.2018 – 15.08.2018

Thời gian công bố và trao thưởng: 16.08.2018 - 31.08.2018

>>>Link chiến dịch: http://bit.ly/chiendich100512

ĐẨY SỐ THẦN TỐC - PHÁT SỐC VÌ DOANH THU