ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG GOOD SLEEP

Cập nhật ngày 23/07/2018

BÃO TỐ THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG GOOD SLEEP

Nội dung chi tiết:

Chương trình TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG với chiến dịch “100518 – Good Sleep - Tạo giấc ngủ sâu, tự nhiên” vô cùng hấp dẫn với 2 mức thưởng:

Mức 1: Đạt từ 50 đơn đến dưới 100 đơn hàng thành công thưởng ngay 40 000vnđ/1 đơn hàng (tính từ đơn đầu tiên)
Mức 2: Đạt từ 100 đơn hàng thành công trở lên thưởng ngay 60 000VNĐ/1 đơn hàng (tính từ đơn đầu tiên)

Điều kiện nhận thưởng:
Bán được ít nhất 50 đơn hàng thành công trong thời gian diễn ra chương trình.
[Tất cả các đơn hàng phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình mà được duyệt thành công thì đều được chấp nhận]

Thời gian tính kết quả: 15.07.2018 – 15.08.2018
Thời gian công bố và trao thưởng: 16.08.2018 - 31.08.2018

>>>Link chiến dịch: http://bit.ly/chiendich100518

HOA HỒNG TĂNG VƯỢT MỨC - SUNG SỨC BỨT PHÁ DOANH THU