ĐUA TOP THÁNG 7 - TÍCH ĐƠN TĂNG HOA HỒNG CÙNG CHOUSEI VIỆT NAM

Cập nhật ngày 17/07/2018

TÍCH ĐƠN TĂNG HOA HỒNG CÙNG CHOUSEI VIỆT NAM!

Nội dung chi tiết:

Chương trình TÍCH ĐƠN TĂNG HOA HỒNG với chiến dịch “100460 – Chousei Việt Nam-Thực phẩm bảo vệ chức năng Chousei Mỡ Máu!” vô cùng hấp dẫn khi cán mốc 50 đơn hành thành công hoa hồng sẽ được tăng thêm 70 000VNĐ/đơn hàng (Bao gồm cả 50 đơn hàng đầu tiên).

Điều kiện nhận thưởng:

Bán được ít nhất 50 đơn hàng thành công trong thời gian diễn ra chương trình.

[Tất cả các đơn hàng phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình mà được duyệt thành công thì đều được chấp nhận]

Thời gian tính kết quả: 10.7.2018 – 23.08.2018 (45 ngày)

Thời gian công bố và trao thưởng: 31.08.2018

HOA HỒNG TĂNG VƯỢT MỨC - SUNG SỨC BỨT PHÁ DOANH THU!