[VIDEO] Civi hướng dẫn sử dụng giao diện mới

Cập nhật ngày 14/03/2018
CIVI NÂNG CẤP GIAO DIỆN MỚI!
- Có gì ĐẶC BIỆT trong giao diện mới
- Giao diện mới có những ứng dụng gì nổi bật
Video dưới đây sẽ hướng dẫn và giới thiệu về các ứng dụng HỮU ÍCH của giao diện mới