[VIDEO] Civi hướng dẫn sử dụng PreLanding Page

Cập nhật ngày 14/03/2018
Hiện tại Publisher của Civi có thể sử dụng Blog của Civi để chạy quảng cáo:
- Không cần xây dựng Blog
- Không cần viết bài
- Chỉ cần Add Domain và chạy quảng cáo
TIỆN LỢI ĐỦ ĐƯỜNG - ĐẨY SỐ PHI THƯỜNG!
Xem video hướng dẫn dưới đây để sử dụng tính năng cực kỳ hữu ích này: